Kto może zwrócić się o pomoc do kancelarii patentowej?
Dla firm

Kto może zwrócić się o pomoc do kancelarii patentowej?

Każdy przedsiębiorca ma prawo zapewnić swoim produktom ochronę prawną. Pomocą w uzyskaniu takiej pomocy służy biuro patentowe.

Czym zajmuje się biuro patentowe?

Zakres spraw, którym może zająć się biuro patentowe jest naprawdę bardzo szeroki. Biuro patentowe może pomóc w uzyskaniu ochrony prawnej wzorów przemysłowych i użytkowych. Każdy przedsiębiorca, który chce zastrzec na przykład unikalny design swojego produktu albo firmowe logo, może zgłosić się o poradę i pomoc do biura patentowego. Pomocy tej udzieli mu rzecznik patentowy, który jest pracownikiem biura patentowego. Rzecznik patentowy to osoba, która zajmuje się również patentowanie wynalazków. Istotne jest to, że rzecznik patentowy kieruje swoje usługi nie tylko do wielkich firm. Z pomocy rzecznika patentowego mogą skorzystać także małe, jednoosobowe firmy, które chcą chronić swoją własność przemysłową.

Na jaką pomoc rzecznika patentowego mogą liczyć klienci?

Zakres usług, które świadczy kancelaria patentowa jest naprawdę bardzo szeroki. Rzecznicy patentowi, których zatrudnia dobra kancelaria patentowa mogą reprezentować klientów nie tylko przed Urzędem Patentowym RP. Godna zaufania kancelaria patentowa może reprezentować klientów także przed Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie, Urzędem do Spraw Własności Intelektualnej w Alicante oraz przed sądami powszechnymi w sprawach, które dotyczą  nieuczciwej konkurencji,własności przemysłowej i intelektualnej, w tym także prawa autorskiego.