Jakimi sprawami zajmuje się kancelaria patentowa?
Dla firm

Jakimi sprawami zajmuje się kancelaria patentowa?

Zapewnienie ochrony prawnej swoim produktom jest rolą każdego przedsiębiorcy, który chce odnieść sukces. Pomocy prawnej w tym zakresie może udzielić biuro patentowe.

Biuro patentowe: na jaką pomoc można liczyć?

Biuro patentowe to miejsce, do którego mogą zgłosić się wszystkie osoby, które chcą uzyskać ochroną prawną na swój wynalazek, znak towarowy, wyjątkowy design oferowanego przez siebie produktu. Dobre, długo działające na rynku biuro patentowe zajmuje się także prawami własności intelektualnej. Godny zaufania rzecznik patentowy swoje usługi świadczy dla bardzo szerokiego grona klientów. Dobry rzecznik patentowy służy pomocą twórcom, małym i średnim firmom, spółkom. Rzecznik patentowy świadczy usługi dla klientów z Polski i zagranicy. Posiada wykształcenie techniczne albo prawnicze. Jego pomoc w wielu sytuacjach jest naprawdę nieoceniona.

Kiedy zwrócić się o pomoc do rzecznika patentowego?

Kancelaria patentowa może reprezentować klientów w postępowaniach, które toczą się przed Urzędem Patentowym RP bądź Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej albo przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej. Zasługująca na zaufanie kancelaria patentowa może reprezentować klientów także przed sądami powszechnymi. Ponadto renomowana kancelaria patentowa służy pomocą w każdej sytuacji, w której pojawia się problem z dziełem, patentem, znakiem towarowym albo przemysłowym. Pracujący dla dobrej kancelarii patentowej rzecznik może też przygotować umowy licencyjne albo sporządzić opinię prawną.